Levert u diensten op het gebied van beveiliging of diensten die hiermee te maken hebben, dan wel diensten die in het verlengde van beveiliging liggen?

Klik hier om u als partner aan te melden.Het succes van de Teleseco-formule is gebaseerd op een netwerk van samenwerkende partners. Deze exelleren ieder op hun eigen terrein. De gebundelde expertise van de Teleseco-partners staat ten dienste van de (eind)gebruikers van de Teleseco-formule.

Businesspartner
Onder businesspartners beschouwt Teleseco de partners waarmee de infrastructuur van de formule is opgebouwd, wordt beheerd en onderhouden. Hiertoe kunnen worden gerekend de Particuliere Alarm Centrales (hier neemt onder andere Siemens Nederland N.V. een belangrijke plaats in), communicatiecentrales, maar bijvoorbeeld ook een landelijke werkende organisatie met betrekking tot glasherstel.

Conceptpartner
Tot onze conceptpartners kunnen bijvoorbeeld gerekend worden tal van Technisch Beveiligingsinstallateurs in Nederland. Deze functioneren onder de vlag van Teleseco als technisch gespecialiseerd beveiligingsinstallateur en zijn verantwoordelijk voor onderhoud, service van installaties bij de klanten van Teleseco.

Formulepartner
Een formulepartner van Teleseco kenmerkt zich door zijn vooruitstrevende visie in de markt waarbinnen hij opereert. Onze formulepartner heeft oog voor de technologische ontwikkelingen welke zich pijlsnel aandienen. Naast het feit dat hij profiteert van de door hem geboden gemakken van de SMSO-formule (een direct aantoonbare efficiŽntieslag binnen zijn organisatie) brengt hij SMSO onder de aandacht van zijn eigen klanten. Omzetkansen die hij zelfstandig nooit zou kunnen bewerkstelligen. Voor de Beveiligingsinstallateur betekent dit dat hij extra toegevoegde waarde kan bieden aan zijn klant en bovendien vaster in het zadel kan komen te zitten. Immers, zijn lokale concurrenten kunnen de unieke Teleseco-formule niet bieden.

Ook de Facilitypartner kan binnen de Teleseco-formule tot een Formulepartner worden. Bedient hij bijvoorbeeld in het kader van alarmopvolging plaatselijk klanten die tevens landelijk zijn gevestigd, dan kan hij zijn klant wijzen op de formule van Teleseco. Tenslotte zijn er maar weinig (lees geen) partijen echt landelijk actief en kan hij hierdoor zijn klant een extra service bieden. Hierdoor kunnen direct de vruchten worden geplukt van de landelijk aanpak omdat zijn klant gebruik kan maken van het landelijk netwerk van dienstverleners van Teleseco. Toegevoegde waarde voor zijn klant en automatisch toegevoegde waarde voor onze partner.

Facilitypartner
Dit zijn de partijen zoals deze door Teleseco in de loop der jaren voor de verschillende dienstverlenende activiteiten zijn geselecteerd. Denk bijvoorbeeld aan de alarmopvolgingsdienst van een particuliere beveiligingsorganisatie, een glasherstelbedrijf, een loodgieter voor het verhelpen van een waterschade, een elektrotechnisch bedrijf voor het herstellen van een acute stroomstoring, etc., etc.Uw organisatie doet aan alarm opvolging?
Klik om u als partner aan te melden.

Uw organisatie is een BORG-erkende beveiligingsinstallateur?
Klik om u als partner aan te melden.

Uw organisatie levert aanverwante diensten?
Klik om u als partner aan te melden.