Ik heb 400 locaties verspreid over heel Nederland.
Een locatie genereert zo'n 200 meldingen per maand.
Als ik al die meldingen moet bekijken
dan kom ik gewoon niet meer aan mijn werk toe.
 

Als er een ruit wordt ingegooid,
dan moet het systeem weten met welke
schadehersteller ik zaken doe.
En als die geen tijd heeft, dan moeten ze
een andere voor me regelen.


 

 We leven in een tijdperk waarin u razendsnel en op elk gewenst moment over operationele gegevens kunt beschikken. We hebben installaties en apparaten leren praten, waardoor we eenvoudig kunnen achterhalen of ze hun werk goed doen. Deze gegevens kunnen we distribueren, centraliseren, analyseren en bewaken. Het klinkt allemaal prachtig, maar als u de eigenaar of beheerder bent van honderden vestigingen, dan weet u vast dat het allemaal zo simpel niet is. En dat komt omdat je gegevens pas ‘informatie’ mag noemen als je er daadwerkelijk iets mee kunt.

Dankzij de openbare infrastructuur van het Internet kunnen we alle belangrijke schakels binnen een organisatie met elkaar verbinden en gegevens verzamelen. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd en als ‘informatie’ worden aangeboden.

Als u een paar honderd filialen heeft, dan bent u waarschijnlijk niet geďnteresseerd in de locaties waar alles normaal verloopt. U bent geďnteresseerd in situaties waarbij u financiële, operationele of milieutechnische risico’s loopt. U bent geďnteresseerd in situaties waarbij u nog kans heeft om in te grijpen.  Kortom: U wilt op het juiste moment over de juiste informatie beschikken.

SMSO is ontworpen om inzicht te geven in de grote hoeveelheid data die binnen uw locaties wordt gegenereerd. Denk bijvoorbeeld aan beveiliging, energiebeheer en luchtkwaliteit. Binnen de beveiligingstechniek is het gebruik van een meldkamer heel gewoon. Dit zelfde principe kan worden toegepast voor het verzamelen van gegevens vanuit elke willekeurige informatiebron. In feite verzamelt SMSO gebeurtenissen, waarbij kan worden bepaald of zo’n gebeurtenis een alarm moet genereren. Daarnaast kan er worden bepaald of een gebeurtenis ongebruikelijk is. Hiermee kunnen problemen worden geconstateerd die normaalgesproken onopgemerkt blijven.

 

 


 

Ik wil graag zelf mijn codepassen en
pincodes kunnen verstrekken.


Er staat bij ons regelmatig een raam of deur open.
Ik wist echter niet dat we daardoor de dubieuze eer
hebben om nr. 1 te zijn wat betreft vals alarm.
Het waren er 74 dit jaar.


SMSO is een web applicatie. Als u een internetverbinding heeft, dan kunt u eenvoudig over uw informatie beschikken. U maakt gebruik van onze rekenkracht en gegevensopslag.
Vanzelfsprekend wordt uw informatie beveiligd via een inlognaam en een wachtwoord en verloopt de communicatie via een versleutelde verbinding. Het is in feite heel eenvoudig: als u deze pagina kunt lezen, dan kunt u dus ook met SMSO werken.


Om gebruik te kunnen maken van SMSO wordt uw organisatie eerst aangesloten op een andere alarmcentrale. Per locatie wordt eenmalig € 45,00 opstartkosten in rekening gebracht. Het contract met uw oude alarmcentrale kunt u opzeggen. Onze meldkamer zal voortaan zorgdragen voor een snelle opvolging van eventuele calamiteiten.

Het basispakket van SMSO biedt inzicht in alarmmeldingen, storingen, onderhoud en schade. Daarnaast wordt er bepaald of een gebeurtenis afwijkt van de normale gang van zaken. Het SMSO basispakket kost u ca. € 200,00 per aansluiting per jaar (minimaal 10 aansluitingen) en omvat naast de gebruikelijke meldkamerdiensten o.a. informatie over locaties en clusters, het systeem logboek, onderhoud codepassen, actiepatronen en bloktijden.


Naast het basispakket zijn er mogelijkheden om andere gegevensbronnen op SMSO aan te sluiten. Als een installatie binnen uw gebouw in staat is om gegevens te verzenden via het Internet, dan kunt u die gegevens via SMSO centraliseren en beheren. Denk hierbij aan CO2 metingen, waterstanden, energiebeheer, klimaatbeheersing, etc.


Bij elk bedrijf of instelling staat het terugdringen van onnodige kosten hoog op de agenda. In sommige gevallen ligt het herkennen van buitensporige uitgaven niet direct voor de hand. Een hoge uitgave die jaarlijks terugkeert wordt immers als normaal  ervaren. SMSO kan daar verandering in brengen.
 

 

In eerste instantie had ik het gevoel dat SMSO mijn
werk overbodig zou maken. Nu besef ik wat ze
bedoelen met een 'helicoptervisie'.
ik zie alles en ik kan heel gericht handelen.

 


Teleseco maakt gebruik van een netwerk waarin installateurs, schadeherstellers, alarmopvolgers en andere dienstverlendende bedrijven zijn verenigd. Wij kunnen uw voorkeurbedrijven opnemen in ons bestand en hen toegang verschaffen tot SMSO. Op deze manier kan er landelijk informatie worden aangeboden, welke uiteindelijk centraal (op uw werkplek) kan worden gepresenteert.

Daarnaast kunnen wij u ook helpen bij het selecteren van gerenomeerde bedrijven in uw regio, zodat aanrijtijden tot een minimum worden beperkt. U kunt het inschakelen van derde partijen in geval van alarm, schade of storing ook helemaal aan ons overlaten.

Als er 's-nachts een ruit wordt ingegooid, wordt uw voorkeurbedrijf automatisch ingelicht. Wij geven uw voorkeurbedrijven de gelegenheid om de toedracht en de omvang van hun werkzaamheden in SMSO vast te leggen. Dit is met name interessant als u een groot aantal locaties beheert.